Viktig kontaktinfo

Akuta ärenden/journummer
SOS - akut 112
Sjukvårdsrådgivning 1177
Polis , icke akuta ärende, tips, anmälan stöld m.m. 114 14
Informationsnr (olyckor, kriser i samhället m.m.) (ej akut) 113 13
Journummer för försvunna barn 116 000
Giftinformation (vid brådskande ring 112) 010-456 6700
Sjöräddningen Höganäs/jourtelefon 0705-80 81 40
Apotek 0771-450 450

Barnmorskemottagningen/BVC
Mammakulan 042-21 00 01

Fritid/Föreningar
Golfbana 042-23 61 47
Simhall 042-33 73 64
Vigör vigoriviken.se
Vikens Företagarförening 070-665 93 13
Vikens Hemgård 042-23 63 49
Vikens Kultur-och Byaförening info@vikensbyaforening.se
Vikens Hamnförening, Hamnmästare 0705-37 45 45
Vikens IK, Vikvalla 042-23 68 18
Vikens Tennisklubb 1/6-31/8 042-23 66 75
Wikens Båtselskap vikensbs.se
Nattvandrarna Vill du hjälpa till? Kontakta oss nattvandring.nu

Höganäs kommun 042-33 71 00
Journummer Höganäs kommun 042-34 36 00
Turistinformation 042-33 77 74
Biblioteket Viken 042-33 76 98
Vikens kyrka 042-36 06 50

Postombud
Tempo. För öppettider: (sök Tempo i Viken) 042-23 74 74

Tandläkare
Folktandvården, Björkvägen 21 042-406 71 50
Optimal Dental, Ringvägen 1 042-23 82 66

Taxi Höganäs 042-33 00 00

Veterinär
Kullabygdens Smådjursklinik 042-34 21 00
Höganäs Veterinären 042 13 45 00
Vikens Smådjursklinik Evidensia 042-618 90 00

Vårdcentral
Vikens Hälsocenter (samma tel som Väla Hälsocenter)
042-202470
Vikens Vårdcentral 042-400 64 00
Sjöcrona , Höganäs 042-406 03 00
Delfinen, Höganäs 042-406 03 60
Stacks Image 30392
Vikenguiden 2023/2024
Företagsluncher 2023
Höstens luncher
Torsdag 14/9 hos Mavi
Tisdag 24/10 hos Mavi
Onsdag 29/11 hos Hamnplan 9
Torsdag 14/12 event/jullunch hos Hamnplan 9
Lunchen kostar 50:-. Resterande lunchkostnad sponsras av VFF (en lunchgäst/företag). Välkomna!
OBS! Föranmälan krävs. Inbjudan skickas ut ca 1 vecka innan. info@vikensforetagarforening.se
Förmåner till VFF medlemmar